Nejdůležitější dokument Covidovy éry – Věčné nebezpečí RNA-vakcín

Autoři: Sucharit Bhakdi MD, Karina Reiss PhD a Michael Palmer MD

Tento dokument patří do ordinací lékařů, školních schránek, poštovních schránek sousedů, kostelů, mešit, synagog, policejních oddělení. Otázky, které tento dokument vyvolává, jsou následující: Co se stane s lidstvem? Co budoucnost našich dětí? Na tyto otázky má vliv každý, kdo je posílá poštou, tiskne a distribuuje!

Make sure that Holocaust Survivors are heard.