Najvažniji dokument Covid ere – Vječne opasnosti RNA-cjepiva

Autori: Sucharit Bhakdi dr. Med., Dr. Reiss i Michael Palmer dr. Med.

Ovaj dokument pripada liječničkim ordinacijama, školskim poštanskim sandučićima, poštanskim sandučićima susjeda, crkvama, džamijama, sinagogama, policijskim upravama. Pitanja koja ovaj dokument postavlja su: Što će biti s čovječanstvom? Što je s budućnošću naše djece? Svatko tko šalje poštom, ispisuje i distribuira utječe na ova pitanja!

Make sure that Holocaust Survivors are heard.