Najważniejszy dokument ery Covid – odwieczne niebezpieczeństwa szczepionek RNA

Autorzy: Sucharit Bhakdi MD, Karina Reiss PhD i Michael Palmer MD

Ten dokument powinien znaleźć się w gabinetach lekarskich, szkolnych skrzynkach pocztowych, skrzynkach pocztowych sąsiadów, kościołach, meczetach, synagogach i na posterunkach policji. Pytania, które stawia ten dokument są następujące: Co stanie się z ludzką rodziną? Co z przyszłością naszych dzieci? Każdy, kto wysyła, drukuje i rozpowszechnia, ma na to wpływ!

Make sure that Holocaust Survivors are heard.